Мета проекту: Створення реального механізму самоврядування громади, що ґрунтується на діалозі влади, фахівців та соціально активних членів громади.   Опис основної діяльності у межах проекту: Провести опроси та відеоопроси членів громади по кожній  із проблем мешканців міста з ціллю уточнення актуальності відомих та виявлення ще невивчених проблем. Розмістити результати опросів …