Протокол № 6 (2017 рік)

Протокол № 6

Загальних зборів
Громадської ради при Вугледарській міській раді

 

      м. Вугледар                                                               «29» грудня 2017 р.

                                                                                          16.00 — 16.30

 

 Присутні: 10 осіб

 Відсутні :   4 особи

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ .

1.Звіт голови громадської ради при Вугледарській міській раді про виконану роботу у 2017 році.

2.Затвердження плану роботи громадської ради при Вугледарській міській раді на 2018 рік.

 

 Голосували :

» За » — 10   , » проти » — 0  , » утримались »  — 0

 

 

З першого питання  слухали :

Голова громадської ради при Вугледарській міській раді Метлов В.І.

ознайомив присутніх учасників громадської ради зі звітом про виконану роботу за 2017 рік.

Прокопенко І.М. запропонувала визнати роботу громадської ради за 2017 рік задоільною.

Любченко В.В. запропонував визнати роботу громадської ради за 2017 рік відмінною.

Пропозицію Любченка В.В. підтримала Кроленко І.І.

Інших пропозицій не надходило.

 

Голосували: «за» -10, «проти» — 0, «утрималися» — 0.

 

Вирішили:

 

Визнати роботу громадської ради за 2017 рік відмінною.

 

З другого питання слухали:

Голова громадської ради при Вугледарській міській раді Метлов В.І.

ознайомив присутніх учасників громадської ради планом роботи на 2018 рік.

Прокопенко І.М. запропонувала затвердити план роботи громадської ради на 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

 

 

 

 

Голосували: «за» — 10, «проти» — 0, «утрималися» — 0.

 

 

Вирішили:

 

Затвердити план роботи громадської ради на 2018 рік.

 

Звіт про виконану громадською радою роботу у 2017 році та план роботи на 2018 рік додається до Протоколу № 6 загальних зборів громадської ради.

 

 

 

Голова зборів                                                     В.І. Метлов

Секретар зборів                                                  І.М. Прокопенко

 

Добавить комментарий